Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6256 ДГС Стара река - Кипилово 25.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192 куб.м. 32 куб.м. 8 куб.м. 317 куб.м. 868 куб.м. 46 куб.м. 1463 куб.м.
бл, бк, здб,гбр,мжд, трп, чрш, бб,яв, лп, ак, брз, см,
229 Процедури за добив на дървесина 59,347.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 229 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6248 ДГС Стара река - Кипилово 17.08.2022 18.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2.00 куб.м. 37.00 куб.м. 11.00 куб.м. 590.00 куб.м. 350.00 куб.м. 150.00 куб.м. 1140.00 куб.м.
бб, см, здгл, бк, яв, яс, трп, грб,шс, врб, лп
2212 Процедури за добив на дървесина 45,667.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 2212 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6230 ДГС Стара река - Кипилово 03.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
165 куб.м. 37 куб.м. 2 куб.м. 173 куб.м. 328 куб.м. 90 куб.м. 795 куб.м.
бк, гбр, чрш,
228 Процедури за добив на дървесина 32,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 228 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6224 ДГС Стара река - Кипилово 28.07.2022 29.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2.00 куб.м. 37.00 куб.м. 11.00 куб.м. 590.00 куб.м. 350.00 куб.м. 150.00 куб.м. 1140.00 куб.м.
бб, см, здгл, бк, яв, яс, трп, грб,шс, врб, лп
2212 Процедури за добив на дървесина 45,667.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 2212 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
Процедура № 6224 на ДГС Стара река - Кипилово от 28.07.2022 е прекратена!
6223 ДГС Стара река - Кипилово 28.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 29 куб.м. 1 куб.м. 271 куб.м. 379 куб.м. 100 куб.м. 939 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк, гбр, врб, лп, чрш, бл, трп, яс, яв;
227 Процедури за добив на дървесина 38,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 227 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
Процедура № 6223 на ДГС Стара река - Кипилово от 28.07.2022 е прекратена!
6184 ДГС Стара река - Кипилово 29.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
663 куб.м. 187 куб.м. 7 куб.м. 658 куб.м. 1144 куб.м. 338 куб.м. 2997 куб.м.
бк, гбр,,яв,яс, чрш, бб, см,здгл, чб, трп, тл,мждр, лп,
226, 227, 228 Процедури за добив на дървесина 122,819.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 226, 227, 228 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6148 ДГС Стара река - Кипилово 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 82 куб.м. 1 куб.м. 558 куб.м. 507 куб.м. 4 куб.м. 1261 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк, здб, бл,гбр,трп, врб, лп, брз
225 Процедури за добив на дървесина 38,249.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 225 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6121 ДГС Стара река - Кипилово 04.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 82 куб.м. 1 куб.м. 558 куб.м. 507 куб.м. 4 куб.м. 1261 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк, здб, бл,гбр,трп, врб, лп, брз
225 Процедури за добив на дървесина 38,249.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 225 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
Процедура № 6121 на ДГС Стара река - Кипилово от 04.05.2022 е прекратена!
6119 ДГС Стара река - Кипилово 04.05.2022 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
881 куб.м. 256 куб.м. 48 куб.м. 1123 куб.м. 695 куб.м. 207 куб.м. 3210 куб.м.
бб, см, здгл, чб, бк, гбр, здб, бл, яв, яс, шс, кгбр, трп, брз, лп
2211 Процедури за добив на дървесина 99,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 2211 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6107 ДГС Стара река - Кипилово 21.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
921 куб.м. 177 куб.м. 31 куб.м. 2006 куб.м. 1362 куб.м. 320 куб.м. 4817 куб.м.
бб,чб,ела,бк,дб,яв,здб,бл, трп,кгбр, гбр,мжд, шс,лп,см, здгл, ела, яв
222,223 Процедури за добив на дървесина 148,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 222, 223 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
6106 ДГС Стара река - Кипилово 20.04.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на обект за сеч с № 2209 до адрес на краен потребител, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река- Кипилово” Виж пълна информация
Процедура № 6106 на ДГС Стара река - Кипилово от 20.04.2022 е прекратена!
6092 ДГС Стара река - Кипилово 13.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
881 куб.м. 256 куб.м. 48 куб.м. 1123 куб.м. 695 куб.м. 207 куб.м. 3210 куб.м.
бб, см, здгл, чб, бк, гбр, здб, бл, яв, яс, шс, кгбр, трп, брз, лп
2211 Процедури за добив на дървесина 99,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
Процедура № 6092 на ДГС Стара река - Кипилово от 13.04.2022 е прекратена!
6020 ДГС Стара река - Кипилово 14.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на обект за сеч с № 2209 до адрес на краен потребител, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река- Кипилово” Виж пълна информация
5992 ДГС Стара река - Кипилово 04.03.2022 07.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 104 куб.м. 11 куб.м. 686 куб.м. 463 куб.м. 0.0 куб.м. 1289 куб.м.
бк; яс; гбр; яв; см; здгл; шстрп
№2209; №2210 Процедури за добив на дървесина 38,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
5964 ДГС Стара река - Кипилово 24.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 423 куб.м. 486 куб.м. 0 куб.м. 921 куб.м.
бб, гбр,здб,гбр,мжд,бк,брз,см, трп,чб,ак,
224 Процедури за добив на дървесина 27,679.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 224 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
5961 ДГС Стара река - Кипилово 23.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
328 куб.м. 122 куб.м. 18 куб.м. 1150 куб.м. 1046 куб.м. 4 куб.м. 2668 куб.м.
бб,гбр,здб,здгл,здб,брз,трп, мждр,кгбр,
221, 222, 223 Процедури за добив на дървесина 81,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 221, 222, 223 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
Процедура № 5961 на ДГС Стара река - Кипилово от 23.02.2022 е прекратена!
5960 ДГС Стара река - Кипилово 23.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
882 куб.м. 564 куб.м. 12 куб.м. 1046 куб.м. 539 куб.м. 27 куб.м. 3070 куб.м.
бк,яв,гбр,бл,трп,кл,см,бб,чб,
2201; 2204; 2205 Процедури за добив на дървесина 95,516.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово" Виж пълна информация
5909 ДГС Стара река - Кипилово 11.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
514 куб.м. 355 куб.м. 25 куб.м. 1382 куб.м. 916 куб.м. 125 куб.м. 3317 куб.м.
см, чб, здгл, бк, гбр, здб, яв,яс, шс, трп, бб; брз
2206; 2207; 2208 Процедури за добив на дървесина 101,863.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5908 ДГС Стара река - Кипилово 11.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1043 куб.м. 569 куб.м. 32 куб.м. 482 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 2415 куб.м.
бк,яв,гбр,трп,лп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,брс,вб
2202; 2203 Процедури за добив на дървесина 76,283.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5836 ДГС Стара река - Кипилово 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1925 куб.м. 1133 куб.м. 44 куб.м. 1528 куб.м. 828 куб.м. 27 куб.м. 5485 куб.м.
бб,бк,брз,брс,вб,гбр,здб,здгл,кл,лп,яс,яв,см,трп,чб,
2201; 2202; 2203; 2204; 2205 Процедури за добив на дървесина 171,813.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 5836 на ДГС Стара река - Кипилово от 14.12.2021 е прекратена!