Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5170 ДГС Стара река 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
353 куб.м. 8 куб.м. 29 куб.м. 838 куб.м. 570 куб.м. 154 куб.м. 1952 куб.м.
см, здгл, бк, бл, яв, яс, гбр, трп
2101 Процедури за добив на дървесина 50,922.90 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5161 ДГС Стара река 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
652 куб.м. 86 куб.м. 35 куб.м. 1448 куб.м. 876 куб.м. 220 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,чб,бл,брз
2107; 2108 Процедури за добив на дървесина 86,587.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5027 ДГС Стара река 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
592 куб.м. 127 куб.м. 1 куб.м. 974 куб.м. 670 куб.м. 149 куб.м. 2513 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, бл, шс, яв, яс, см, бб, здгл
2106 Процедури за добив на дървесина 65,639.90 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4929 ДГС Стара река 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1237 куб.м. 335 куб.м. 58 куб.м. 3805 куб.м. 2480 куб.м. 445 куб.м. 8360 куб.м.
бб, чб, см, бк, гбр, здб, бл, цр, чдб, чрш, яв, яс, трп, лп, брз
2101, 2102, 2103, 2104, 2105 Процедури за добив на дървесина 217,906.25 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4740 ДГС Стара река 03.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м.
трп, бк
75 "и", 78 "а" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 672.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
4730 ДГС Стара река 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
271 куб.м. 90 куб.м. 21 куб.м. 391 куб.м. 265 куб.м. 64 куб.м. 1102 куб.м.
бб,см,здб,трп,гбр,шс,бк,
2013 Процедури за добив на дървесина 28,821.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4707 ДГС Стара река 20.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 36 куб.м. 13 куб.м. 291 куб.м. 220 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
гбр, трп, бк, здб, бб, см, кгбр, ак
2012 Процедури за добив на дървесина 14,558.02 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4631 ДГС Стара река 01.10.2020 Открита процедура 23,827.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
4602 ДГС Стара река 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
407 куб.м. 93 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 765 куб.м.
бб, чб, гбр, здб, цр
2011 Процедури за добив на дървесина 20,094.74 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2010 Виж пълна информация
4506 ДГС Стара река 29.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
664 куб.м. 19 куб.м. 13 куб.м. 830 куб.м. 595 куб.м. 121 куб.м. 2242 куб.м.
гбр, бк, здб, лп, яв
2003 и 2008 Процедури за добив на дървесина 59,314.96 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4468 ДГС Стара река 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
664 куб.м. 19 куб.м. 13 куб.м. 830 куб.м. 595 куб.м. 121 куб.м. 2242 куб.м.
гбр, бк, здб, лп, яв
2003 и 2008 Процедури за добив на дървесина 59,314.96 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4410 ДГС Стара река 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 451 куб.м.
бб, чб
2010 Процедури за добив на дървесина 11,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2010 Виж пълна информация
4398 ДГС Стара река 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м. 212 куб.м. 72 куб.м. 746.00 куб.м.
бк, гбр, дъб, шс
2009 Процедури за добив на дървесина 19,457.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2009 Виж пълна информация
4368 ДГС Стара река 17.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
664 куб.м. 19 куб.м. 13 куб.м. 830 куб.м. 595 куб.м. 121 куб.м. 2242 куб.м.
гбр, бк, здб, лп, яв
2003 и 2008 Процедури за добив на дървесина 59,314.96 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4326 ДГС Стара река 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.00 куб.м. 0 куб.м. 20.00 куб.м.
бк, гбр
2007 Процедури за добив на дървесина 520.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2007 Виж пълна информация
4214 ДГС Стара река 07.05.2020 Събиране на оферти с обява 1,035.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Стара река”, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”. Виж пълна информация
4207 ДГС Стара река 08.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
365 куб.м. 31 куб.м. 35 куб.м. 1161 куб.м. 797 куб.м. 97 куб.м. 2486 куб.м.
бб, здгл, брз, бк, гбр, яв, трп, яс
2004 Процедури за добив на дървесина 65,454.44 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4184 ДГС Стара река 16.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 160 куб.м.
бб, чб
2006 Процедури за добив на дървесина 4,203.20 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2006 Виж пълна информация
4153 ДГС Стара река 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 19 куб.м. 16 куб.м. 400 куб.м. 274 куб.м. 13 куб.м. 778 куб.м.
бк,здб,гбр,трп
2005 Процедури за добив на дървесина 20,239.32 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2005 Виж пълна информация
4118 ДГС Стара река 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
825 куб.м. 124 куб.м. 71 куб.м. 1768 куб.м. 1265 куб.м. 193 куб.м. 4246 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс, здгл, см, врб
2003 и 2004 Процедури за добив на дървесина 112,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
Процедура № 4118 на ДГС Стара река от 07.04.2020 е прекратена!