Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
349 ДГС Стара река : „Избор на изпълнител за почистване на автомобили собственост на ТП „Държавно горско стопанство Стара река “ за срок от 1 година. 11.12.2015
348 ДГС Стара река „ИЗБОР НА ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС СТАРА РЕКА” за срок от 1 година 11.12.2015
347 ДГС Стара река Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС СТАРА РЕКА" с прогнозна стойност 2500 лв. за срок от 1 година. 11.12.2015
346 ДГС Стара река Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, Доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС Стара река 11.12.2015
93 ДГС Стара река Информация по чл.44 ал.10 ДГС СТАРА РЕКА 30.03.2015
33 ДГС Стара река Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Стара река”, предвидени в Наредба № 3/1987 год. за задъл. предв. и периодични прегледи на работниците” . 10.12.2014