slide

Планове и разчети | ДГС Стара река

Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Стара река през 2024 год.
Файл
Добавен
13.06.2024 / ДГС Стара река
Актуализиран Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС - Стара река през 2024 год.
Файл
Добавен
02.05.2024 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2024г.
Файл
Добавен
25.01.2024 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2024 г.
Файл
Добавен
04.01.2024 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2024 г
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2023г.
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.02.2023 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина - 2023г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Стара река
Коригиран годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
29.07.2022 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2022г.
Файл
Добавен
25.11.2021 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
24.09.2021 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.10.2020 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
25.09.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
27.08.2020 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
11.08.2020 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план .pdf
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
01.06.2020 / ДГС Стара река