slide

Контакти | ДГС Стара река

Директор:
инж. Георги Христов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
с.Стара река ПК 8841, ул. Съби Димитров № 1
e-mail:
dgsstarareka@uidp-sliven.com
телефон:
04552/ 2161, 0878612678, 0882591234
факс: