Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: с.Стара река ПК 8841, ул. Съби Димитров № 1

e-mail : dgsstarareka@uidp-sliven.com
тел. 04552/ 2161, 2162 0885553880
факс