Обща информация

ДГС Стара река

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно горско стопанство "Стара река" се намира в Сливенска област между 26˚11̀ 26̀̀ ̀ и 26˚20 ̀ 39̀ ̀ източна дължина по Гринуич и между 42˚53̀ 42̀̀ ̀ и 42˚59̀ 24̀ ̀ северна ширина.”Горите му са разположени по северните склонове на Средна Стара планина между Еленско-Твърдишката и Котленската планини.
По отношение на релефа територията на горското стопанство условно може да се раздели на две, а именно: северно от линията Стара река-Божевци-Козин дол и южно от тази линия до билото на Стара планина. Южната част се характеризира с типичен планински характер- с големи наклони и сравнително по-по големи надморски височини. Релефът северно от линията Стара река-Божевци-Козин дол е хълмисто –планински и предпланински и се характеризира с умерен наклон и по малка надморска височина.Най високата точка на горското стопанство е връх Червената пръст-1115 м.н.в. ,а най ниската -350 м.н.в. в северната част до Боринска река.
cta-panel-image
news-panel-image
  • ДГС-Стара река проведоха "Горска класна стая" с ученици

    Децата научиха и за начина на маркиране на горската дървесина и за инструментите за измерване на височината, диаметъра и пълнотата на насажденията.

  • ДГС Стара река отбеляза Седмица на гората 2024 г.

    С редица инициативи горските служители отбелязаха професионалния си празник