Процедура № 7018 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 28.05.2024 3,220.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и трупи от временни горски складове на територията на „ЮИДП“ ДП ТП „ДГС Стара река“, с.Стара река до административната сграда на ТП „ДГС Стара река“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.