slide

Ценоразписи | ДГС Стара река

Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
13.06.2024 / ДГС Стара река
Ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Стара река
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина за 2024 г., по реда на чл. 71, ал.1, т. 4 и ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ
Файл
Добавен
25.04.2024 / ДГС Стара река
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина за 2024 г., по реда на: чл. 71, ал.1, т. 4 и ал.2, т. 3 от Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
Файл
Добавен
24.04.2024 / ДГС Стара река
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДГС Стара река
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪН В СПИСЪЦИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 111, АЛ. 6 ОТ ЗГ.
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДГС Стара река
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 111, АЛ. 6 ОТ ЗГ.
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДГС Стара река
Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Стара река
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Стара река
Ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Стара река
Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Стара река
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Стара река
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад за юридически лица
Файл
Добавен
14.09.2022 / ДГС Стара река
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад за Физически лица
Файл
Добавен
14.09.2022 / ДГС Стара река
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.05.2022 / ДГС Стара река
Ценоразпис физически лица
Файл
Добавен
11.04.2022 / ДГС Стара река
Ценоразпис дърва за физически лица
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Стара река
Ценоразпис по чл.71, ал.2, т.2
Файл
Добавен
24.01.2022 / ДГС Стара река
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Файл
Добавен
06.10.2021 / ДГС Стара река
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Стара река