Процедура № 6919 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6919 на ДГС Стара река от 17.01.2024 е прекратена!
ДГС Стара река 17.01.2024 18.01.2024 258,240.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекр 2402-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402-Е Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 1512 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1840 куб.м.