Процедури

Процедура № 1537 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 15.11.2017
Втора дата
Начална цена 300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Предмет „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара река“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.