Процедури

Процедура № 4326 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 19.05.2020
Втора дата
Начална цена 520.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2007

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 20.00 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20.00 куб.м.