Процедури

Процедура № 4184 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 16.04.2020
Втора дата
Начална цена 4,203.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2006

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид бб, чб
Едра 71 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 54 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 160 куб.м.