Процедури

Процедура № 3766 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 13.01.2020
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Покана до определени лица
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Покана до определени лица
Предмет „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.