Процедури

Процедура № 2433 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 11.10.2018
Втора дата
Начална цена 11,710.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 1815, 1816
Дървесен вид бб,бк,гбр,здб,яв
Едра 10 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 150 куб.м.
За огрев 137 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 303 куб.м.