Процедури

Процедура № 2345 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 30.08.2018
Втора дата
Начална цена 3,459.03 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река”

Данни за дървесината

Обект/и № 1814
Дървесен вид бб,чб,бк,гбр,яв,трп,лп,яс
Едра 4 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 59 куб.м.
За огрев 70 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 133 куб.м.