Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара река" за 2018г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина 2017 г.
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина 2017 г.
Файл
Добавен
05.06.2017 / ДГС Стара река
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2017г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Стара река
Променен одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара река" за 2016г.
Файл
Добавен
01.11.2016 / ДГС Стара река
Ообрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2016г., в горски територии - държавна собственос в териториалния обхват на ТП "ДГС - Стара река".
Файл
Добавен
25.10.2016 / ДГС Стара река