Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
09.10.2020 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
25.09.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
27.08.2020 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2020
Файл
Добавен
11.08.2020 / ДГС Стара река
Одобрен променен годишен план .pdf
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
01.06.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина 2020 година
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Стара река
Одобрен Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина - 2020 година
Файл
Добавен
04.11.2019 / ДГС Стара река
Одобрен годишен план
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Стара река
Променен одобрен годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
26.06.2019 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
15.02.2019 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара река
ПРОМЕНЕН ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 Г. ОТ ТП ДГС СТАРА РЕКА
Файл
Добавен
15.10.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара река" за 2018г.
Файл
Добавен
14.06.2018 / ДГС Стара река
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
13.04.2018 / ДГС Стара река