ДГС Стара река отбеляза Седмица на гората 2024 г.

ТП „Държавно горско стопанство Стара река” отбеляза Седмица на гората 2024 г., като облагороди дворовете и пространствата на детска градина „Иглика” с. Стара река и ОУ "Васил Левски" с. Стара река. Благодарим на ръководствата и служителите на детската градина и училището за топлото посрещане. Децата от детската градина ни посрещнаха с изработен плакат по случай Седмицата на гората, а учениците с авторски колаж по случай празника на лесовъда. Те ни подариха и две къщички за птици, изработени от самите тях, които поставихме в двора на стопанството. Като поздрав към горските служители, децата изпълниха песента “Хубава си моя горо” и им пожелаха честит празник. В дворовете на училището и детската градина бяха посадени дървета от видовете: обикновена ела, червен дъб, бреза и липа, като на всички деца бяха подарени фиданки от източна туя, които да засадят в домовете си! Служителите на стопанството почистиха и пространствата около чешмите в местностите „Бивака“ и „Софталаре“, като бяха монтирани и маси с пейки за отдих. Като част от събитията за Седмица на гората на ДГС Стара река, бе възстановен и заслона в местността „Войнишките бараки“.