ДГС Стара река

Контакти :

с.Стара река
ПК 8841
ул. Съби Димитров № 1;
Телефон: 04552/ 2161, 2162
Факс: 04552/ 2163;
e-mail:
dgsstarareka@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА РЕКА" ПО КЛФ 2016 Г. - ПЪРВА ДАТА 21.06.2016 Г. И ВТОРА ДАТА 24.06.2016 Г.

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2016

По наредба за ползване на дървесина: Обекти № 1608

Документация за участие    |    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС "СТАРА РЕКА" ПО КЛФ 2016 Г. - ПЪРВА ДАТА 21.06.2016Г. И ВТОРА ДАТА24.06.2016 Г.

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2016

По наредба за ползване на дървесина: Обекти № 1607-А

Документация за участие    |    

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС СТАРА РЕКА

Дата на публикуване на обявата: 07-06-2016

Заповед прекратяване.

Документация за участие    |